View Post

KKTC YARGI ÖRGÜTÜNÜN GENEL YAPISI VE MAHKEME DÜZENİ

Yargı, her demokratik devlet düzeninde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de (KKTC) anayasada temelini bulan üç güçten biridir. Yargı örgütünün bağımsızlığı ve yargıçların teminatı da yargı örgütünün işlevini yerine getirebilmesinin ana ilkeleridir. KKTC’de yargı çok yönlü görevler üstlenmiştir. Bu görevlerini yerine getirirken bağımsızlığının korunması da için yaşamsal önem taşımaktadır. Halen mevcut olan durumu incelemeye başlamadan önce, Kıbrıs’taki Türk yargısının …